Portretinformatie

1111-0101-072
Ja
71 x 60,5 cm.
doek
olieverf
In 1955 namens de kinderen van de voorgestelde geschonken door drs. J.R. van der Leeuw.
Senaatskamer.
Vermoedelijk postuum geschilderd.

Gerardus van der Leeuw (1890-1950)

Algemeen

Leeuw
Gerardus, van der
Man
18-03-1890
Den Haag
18-11-1950
Utrecht

Benoemingen

Hoogleraar
Geschiedenis der godsdiensten en de geschiedenis van de leer aangaande God. Na 1922 ook: Encyclopedie van de godgeleerdheid.Vanaf 1927 tevens: Oud-Egyptische taal- en letterkunde
Koninklijk Besluit
1918-1950
25-09-1918
Plaats en taak van de godsdienstgeschiedenis in de theologische wetenschap
23-06-1945
Afscheid

Promoties

03-15-1916
Leiden
Godsvoorstellingen in de Oud-Aegyptische Pyramidetexten
Leiden, 1916
Doct. theol.

Rector Magnificus

16-09-1935
De zin der geschiedenis
1934-1935

Eredoctoraten

Brno, Derde Tsjecho-Slowaakse Republiek
Univerzita Brno
Doctoris honoris causa in de filosofie

Literatuur

- R.J.Evenhuis in : De Gids : nieuwe vaderlandsche letteroefeningen (Amsterdam)109(1946) I, p. 140-150
- Pro regno pro sanctuario : een bundel studies en bijdragen van vrienden en vereerders bij de zestigste verjaardag van Prof. Dr. G. van der Leeuw. - Nijkerk, 1950. portr. ; bbg (onder red. van W.Vos) : p. 555 – 638.
- J.N.Bakhuizen van den Brink in : Kerk en eeredienst : Nederlandsch Hervormd tijdschrift voor de liturgie (Arnhem) 5(1950) p. 322-331. portr.
- P.J.M(eertens) in : Volkskunde : driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven (Amsterdam) N.R. 10(1951) p. 23-24
- H. d(e) V(os) in : Jaarboek der Rijksuniversiteit te Grononingen 1951, p. 50-51
- C.J.Bleeker in : Jaarboek van de Maatschappioj der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (Leiden) 1950/51, p. 145-146
- A. de Buck in : Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Amsterdam) 1951/52, p. 232-244. portr.
- Professor Dr. G. van der Leeuw : dienaar van God en hoogleraar te Groningen / Fokke Sierksma. Amsterdam, 1951. bbg.
- J.L(indeboom) in : Groningsche studenten almanak 1951, p. 85-88
- Groninger universiteitsblad 1 (1951) no. 2, [p. 1]. portr.
- G. van der Leeuw herdacht, 14 november 1975 [door F.Sierksma ...et al.] Groningen,1975 p. 2-12. portr.
- J.D.J.Waardenburg in : Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme. Kampen, 1978-.... I, p.114-120
- Divine presence in ordinary life : Gerardus van der Leeuw’s twofold method in his thinking on art and religion / H.G.Hubbeling [Mededelingen K.N.A.W. N.R. dl. 49,1986 no. 1, afd. lettk] p. 3-6 : biogr.; p. 46-47 : bbg.
- Seeking the boundaries : Gerardus van der Leeuw on the study of religion and the nature of theology / Richard John Plantinga. Thesis Hamilton, Ontario, McMaster Univ. 1990 § 1 : biogr. ; p. 265-281 : bbg.
- Stagnatie in de godsdienstwetenschap, 1920-1980 : de bijdrage van Gerardus van der Leeuw, Fokke Sierksma en Theo P. van Baaren aan de godsdienstwetenschap / Durk Huite Hak. - Amsterdam, 1994. § 3.
- Goden en mensen : de godsdienstwetenschap van Gerardus van der Leeuw, 1890-1950 / Willem Hofstee. Kampen, 1997. § 2 <leven en werk>; bijlage 3 <OVERZICHT van [de overige, niet in deze literatuuropgave vermelde] NECROLOGIEËN in binnen- en buitenlandse bladen (p. 246-247)
- Anton Brand in : Quo vadis, Europa? / Daniël Cohn-Bendit. Amsterdam,2000 [Van der Leeuw-lezing ; 18] p. 35-39
- Academische illusies : de Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950 / K. van Berkel. Amsterdam, 2005 : passim (reg.)
- Groningsche studenten almanak 1935, front. : portr.
- Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw....Groningen, 1978 no. 181

Overige

28-04-1936
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Benoeming tot Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 3 juli 1946: treedt af als minister en keert terug naar de Universiteit van Groningen, om aldaar zijn oude taak van hoogleraar weer te hervatten