Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-090
Ja
68 x 52,4 cm.
doek
olieverf
linksboven: JOHAN DYKSTRA ‘47
1947
In 1993 geschonken door de familie van voorgestelde, nadat de voorgestelde het in 1964 ter bewaring aan het Universiteitsmuseum had afgestaan.
Senaatskamer.

Reinard Willem Zandvoort (1894-1990)

Algemeen

Zandvoort
Reinard Willem
Man
02-07-1894
Avenhorn
07-08-1990
Amersfoort
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Engelse taal- en letterkunde
Koninklijk Besluit
1937-1964
20-11-1937
De studie der Engelse plaatsnamen
1964-07
Emeritaat
22 mei 1964 o.d.t.: Eindrapport

Promoties

05-24-1929
Leiden
Sidney's Arcadia : a comparison between the two versions
Amsterdam : Swets & Zeitlinger, 1929
Doctoraat Letteren en Wijsbegeerte

Rector Magnificus

15-09-1952
Shakespeare in de twintigste eeuw
1951-1952

Eredoctoraten

09-11-1966
Nancy, Frankrijk
Université Nancy
Eredoctoraat in de Letteren
Göteborg, Zweden
Unversiteit van Göteborg
26-11-1965
Bazel, Zwitserland
Universität Basel
Doctor honoris causa in de filosofie
Gent, België
Universiteit van Gent

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1928, p. 55 en 1967, p. 40

English studies presented to R.W.Zandvoort on the occasion of his seventieth birthday. - Amsterdam, 1964, met bibliogr.: p. 275-281 en portr.

Nieuwsblad van het Noorden, 77 (1964), no. 119, (zat. 23 mei), p. 11, 2e kol.

E. Kruisinga: a chapter in the history of linguistics in the Netherlands / Arthur Joseph van Essen. - Leiden, 1983, p. 117-119, 122-123 + passim (zie register)

English studies : a journal of English letters and philology (Amsterdam), 65 (1984), p. 193

Spieghel historiael van de Bond van Gentse Germanisten (Sint-Amandsberg), 27 (1985), p. 31-32

Rijksuniversiteit Groningen 1964 – 1989 / E.W.A. Henssen. - Groningen, 1989, p. 299-300

F.G.A.M. Aarts in: DQR : Dutch quarterly review of Anglo-American letters (Assen; Amsterdam), 20 (1990) p. 316-317

T.A.Birrel in: English studies : a journal of English letters and philology (Amsterdam), 71 (1990) p. 481-485, met portr.

Idem in : Dutch Masters and their era : English language studies by the Dutch, from the last century into the present / compiled by Frits Stuurman. - Amsterdam, [1993], p. 141-146, met portr.

J.Gerritsen in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (Leiden), 1993-1994, p. 169-175

Nieuwe deelgenoten in de wetenschap : vrouwelijke studenten en docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen 1871-1919. - Assen, 1998, passim (zie register)

J.Gerritsen in: Biografisch woordenboek van Nederland / onder eindred. van J.Charité, V, p. 556-558

Academische illusies : de Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950 / K. van Berkel. -
Amsterdam, 2005, passim (met register)

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw … - Groningen, 1978, no. 184