Theodorus Muyckens (1665-1721)

Algemeen

Muyckens
Theodorus
Man
27-08-1665
Amsterdam
08-02-1721
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Ontleedkunde, Scheikunde en Plantkunde
1706-1721
08-06-1706

Promoties

04-27-1691
Leiden
Geneeskunde
08-09-1710
Groningen
Doctor in de Philosophie

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 60

Overige

Onder een grote toeloop van volk ontleedde de hoogleraar jaarlijks minstens twee menselijke kadavers