Leonardus Offerhaus (1699-1779)

Hij vervulde driemaal de functie van rector van de Groninger universiteit. In 1778 werd hij op eigen verzoek door de prins benoemd tot professor honorarius. Van 1744 tot 1779 was Offerhaus eveneens werkzaam als bibliothecaris van de Groninger universiteitsbibliotheek. Hij zorgde voor een nieuwe catalogus van de collectie, die in deze tijd een van de beste in Europa was op het terrein van de recente geschiedenis.

Algemeen

Offerhaus
Leonardus
Man
18-11-1699
Hamm
18-10-1779
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Geschiedenis, WelsprekendheidVanaf 1752 ook: Vaderlandsche geschiedenis, Aardrijkskunde en Romeinse antiquiteiten
1728-1779
29-06-1728
Oratio de caussis incrementi antichristi sex prioribus seculis sive de Antichristo in utero ante ipsius ortum et nativitatem
Professor Honorarius
Offerhaus wendde zichzelf in 1778 tot de Prins van Oranje met het verzoek tot Professor Honorarius benoemd te worden

Rector Magnificus

Oratio de Carolo Crasso, insigni alternantis fortunae exemplo
1739-1740
De caussis invalescentis Barbariei
1746-1747
De originibus gentium foederatum Belgium incolentium
1755-1756

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 69

Overige

Leonardus Offerhaus was bibliothecaris van de universiteitsbibliotheek van 1744 tot 1779
Offerhaus gaf de Catalogus Bibliothecae Academiae Groningae (Gron. 1758) uit.