Bernard Hendrik Slicher van Bath (1910-2004)

Algemeen

Slicher van Bath
Bernard Hendrik
Man
12-02-1910
Leeuwarden
27-09-2004
Ede
prof. dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Sociale en economische wetenschappen
1948-1956
13-11-1948
Boerenvrijheid

Promoties

11-20-1945
Universiteit van Amsterdam
Amsterdam
Mensch en land in de middeleeuwen : bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland
Assen : Van Gorcum, 1945
Letteren en Wijsbegeerte
cum laude

Literatuur

- Jaarboek RuG 1948-49, p. 51
- Jaarboek RUG 1956, p. 37
- Jaarboek RuG 1975, p. 39-51

Overige

1949-1972 Hoogleraar Agrarische geschiedenis te Wageningen
13-05-1960
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Eervol ontslag verleend bij Koninklijk Besluit van 4 juli 1956, no. 23 met ingang van 1 september 1956.