Johannes Steinbergen (1592-1653)

Algemeen

Steinbergen
Johannes
Man
13-01-1592
Görlitz, Duitsland
23-10-1653
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Rechtsgeleerdheid
1638-1653

Promoties

Bazel, Zwitserland
Rechtsgeleerdheid

Literatuur

Effigies et vitae professorum academiae Groningae et Omlandiae (Groningen 1968, oorspronkelijke uitgave 1654), p. 126 (p. 52)

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 24

Overige

De naam komt ook voor als Steinberg, Steinberge en Steinbergius