Frederik Hendrik Lucas van Os (1907-2001)

Algemeen

Os
Frederik Hendrik Lucas, van
Man
15-07-1907
Barneveld
03-12-2001
Groningen
prof. dr.

Benoemingen

Lector
Farmacognosie
1942-1946
01-01-1946
Hoogleraar
Farmacognosie, galenische farmacie en receptuur
1946-1975
23-03-1946
Het geneeskruid. Verouderde of waardevolle artsenij?
1974/75
Emeritaat

Promoties

12-14-1942
Utrecht
De absorptie in het ultraviolet door glucose en haar ontledingsproducten in alkalische oplossing
Bolhuis
Wis- en Natuurkunde

Rector Magnificus

1957-1958
1961-1965

Eredoctoraten

22-11-1966
Straatsburg, Frankrijk
Universiteit van Straatsburg
Doctoraat honoris causa in de Farmacie

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1945 blz 60
Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1967 blz 39
Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1975 blz 9