Nicolaas Tilburg (1669-1741)

Algemeen

Tilburg
Nicolaas
Man
01-01-1669
Utrecht
13-07-1741
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Ethica, Logica, Physica, Theologia naturali en Natura visus
1724-1741
19-10-1724
Oratio de generatione viventium quam vocant univoca

Rector Magnificus

1731-1732

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p.66

Overige

1702
Van 1702 tot 1724 was Tilburg hoogleraar Filosofie te Lingen