Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

?
Ja
33 x 27 cm.
? Nagaan papier op paneel
pastel
1802
In 1855 geschonken door Dr. H.G. Cannegieter, naar aanleiding van de oproep in 1854 in de Groninger Courant.
Het origineel bevindt zich in het depot van het Universiteitsmuseum.
Anonieme kopie naar een pastel door Wessel Lubbers (1755-1834), in bezit van de familie Cannegieter. De houding en met name de plaatsing van het hoofd is blijkbaar bepaald door Cannegieters gebrek aan het rechteroog.

Johannes Cannegieter (1731-1804)

Algemeen

Cannegieter
Johannes
Man
10-02-1731
Arnhem
09-02-1804
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Romeins recht (Instituten, Pandecten). Sedert 1773 ook: Strafrecht. Later ook: Historia juris, Rechtspractijk. Sedert 1782 ook Gronings recht, Statistiek des vaderlands.
1770-1804
13-06-1770
Oratio de Romanorum Ictorum excellentia et sanctitate
01-01-1804
Emeritaat

Promoties

Franeker
Dissertatio continens expositionem difficillimorum nonullarum iuris Romae capit
Rechtsgeleerdheid

Rector Magnificus

Oratio de variis iisque vulgo parum cognitis ac male receptis superstitionum reliqiis et causis praesertium
1781
De faidorum exterorum pariter ac patriorum origine causis et progressis
1792-1793

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 94