Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Cornelis van Velzen (1696-1752)

Algemeen

Velzen
Cornelis, van
Man
29-05-1696
Ouddorp
19-04-1752
prof.dr.

Benoemingen

Buitengewoon hoogleraar
Practische godgeleerdheid
1728-1731
22-06-1728
De religionis Christianae rationalitate
Hoogleraar
GodgeleerdheidKerkgeschiedenisDogmatiekHebreeuwsche antiquiteiten
1731-1752

Promoties

06-21-1728
Groningen
Theologie

Rector Magnificus

Oratio pro studio jurisprudentiae Ecclesiasticae in Academiis excolendo
1736-1737
1750-1751

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 68

Overige

18-09-1729
Van Velzen was tevens predikant. Bij de dienst ter gelegenheid van plechtige inhuldiging van Karel Hendrik Friso als stadhouder op 18 sept. 1729 sprak hij in de Martinikerk over Jes. 49:23.