Otto Verbrugge (1670-1745)

Algemeen

Verbrugge
Otto
Man
13-12-1670
's-Gravenhage
24-09-1745
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Oostersche talen
1717-1745
20-09-1717
Oratio de situ Paradisi

Promoties

04-23-1706
Theologiae doctor honoris causa

Rector Magnificus

De navigatione Ophiritica
1722-1723
De statu Judaeorum tempore exilii Babijlonici
1728-1729
De Michaële Archangelo
1739-1740

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 62

Overige

Verbrugge gaf college over: de Hebreeuwsche oudheden en taalkunde; de Chaldeeuwsche, Syrische en rabbijnsche dialecten; de Mischa Maccoth en Gemara Avodah Zarah; de Kanselwelsprekendheid; de Kerkgeschiedenis en de Theologia naturalis
08-02-1741
In Berlijn benoemd tot lid van de Koninklijke Maatschappij van wetenschappen