Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Pieter Adrianus Verburg (1905-1989)

Algemeen

Verburg
Pieter Adrianus
Man
27-07-1905
Amsterdam
01-01-1989
prof. dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Algemene taalwetenschap en de wijsbegeerte der taal
1957-1975
26-11-1957
Algemene taalwetenschap en encyclopaedie
In de loop van het studiejaar 1964-1965 kwam de samenstelling der Centrale Interfaculteit gereed. Naast door de Kroon en de Senaat aangewezenen, werden uit vijf faculteiten hoogleraren door hun faculteit aangewezen, waarvan betrokkene voor de Faculteit der Letteren.
01-09-1975
Emeritaat
28 oktober 1975 o.d.t.: Stand en zin van de historie der taaltheorie├źn

Promoties

Vrije Universiteit
Amsterdam
Taal en functionaliteit : een historisch-critische studie over de opvattingen aangaande de functies der taal vanaf de prae-humanistische philologie van Orleans tot de rationalistische linguistiek van Bopp
Veenman
Letteren
cum laude

Literatuur

Jaarboek 1958 blz 52
Jaarboek RUG 1966 blz 102
Jaarboek RUG 1975 blz 9, 268