Petrus de Toullieu (1669-1734)

Algemeen

Toullieu
Petrus, de
Man
25-12-1669
Parijs, Frankrijk
30-03-1734
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Romeins recht
1717-1734
Jurisprudentiae cum rerum divinarum scientia affinate

Promoties

03-19-1695
Utrecht
Varias de jure civili conjecturas
Rechtsgeleerdheid

Rector Magnificus

1723-1724

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 64