Hylke Wijbe Tromp (1935)

Algemeen

Tromp
Hylke Wijbe
Man
1935
prof. dr.

Benoemingen

Lector
Polemologie
Koninklijk Besluit, nummer 24
1979-1979
31-12-1979
Collectieve benoeming tot
Hoogleraar
Polemologie
1980-1993
25-11-1980
Statenanarchie of interdependentie?
Hoogleraar
Internationale veiligheidsvraagstukken, in het bijzonder de internationale milieuconflicten
1993-2000
10-01-1994
Naar een nieuwe wereldorde: anarchie?
01-01-2000
Emeritaat

Promoties

10-14-1976
RUG
Groningen
Politieke opvattingen en politiek gedrag in internationale crisissituaties
Sociale Wetenschappen

Literatuur

- RUG Algemeen Verslag 1979, p. 50
- RUG Beleidsverslag 1993, p. 85
- Broerstraat 5, juni 1996, p. 4 en 5