Hendrik Jan Arntzenius (1734-1797)

Algemeen

Arntzenius
Hendrik Jan
Man
20-04-1734
Nijmegen
07-04-1797
Utrecht
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Romeinsch recht. Vaderlandsch recht. Bronnen van het vaderlandsche recht. Gebruik van het Romeinsche recht in de Vereenigde Provinciën. Oud-vaderlandsch erfrecht. Groningsch recht. (In 1788 ook:) Juris publici Belgici.
1774-1788
08-12-1774
De legibus quibusdam regiis, civilis apud Romanos sapientiae fonte

Promoties

07-13-1760
Franeker
Iuris utriusque doctor
Rechtsgeleerdheid
Zijn dissertatie "de nuptiae sexagenariorum et quinquagenariorumad SC. Persicianum, Claudianum et Calvisianum" was nog niet af, maar Arntzenius werd tot Rector in Leeuwarden benoemd, weshalve hij zonder dissertatie tot doctor werd bevorderd

Rector Magnificus

1784-185

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p.97

Overige

1788-1797 Hoogleraar Utrecht