Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Johannes Diderik van der Waals (1873-1971)

Algemeen

Waals
Johannes Diderik, van der
Man
07-08-1873
's Gravenhage
08-05-1971
Amsterdam
prof. dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Mathematische physica; Hydrodynamica; Physische chemie
Koninklijk Besluit
1903-1908
23-09-1903
De hypothesen in de natuurkunde

Promoties

09-21-1900
Universiteit van Amsterdam
Amsterdam
Statistische behandeling der stralingsverschijnselen
Amsterdam : De Roever, Kröber & Bakels, 1900
Wis- en Natuurkunde

Literatuur

http://www.science.uva.nl/research/itf/history.php [pag.3-4 in de uitgeprinte versie]
http://www.albumacademicum.uva.nl

- Jaarb Rijksuniv Gron 1903-1904, p. 33
- Gedenkb Athen Amst p. 706
- Persoonlijkheden p.1585. portr.
- A.Michels in : Ned tijdschr natuurk 10 (1943) p. 237. portr.
- S.R. de Groot in : item 29 (1963) p. 225-226. portr.
- Idem in : Jaarb K Akad Wet 1971, p. 105-106. portr.
- Idem in : Biogr wb Ned I, p. 637-638
- Physics in Amsterdam : a brief history / A.J.Kox [Amsterdam, 1990] p.16
- Poggendorff Bd. VII b, Tl. 9 (Vo-Z) [1992] p. 5843. bbg.
- Tot nut en eer van de stad : wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit van Amsterdam / red. P.J.Knegtmans en A.J.Kox. [Amsterdam, 2000] ,passim (reg.)

Overige

19-05-1925
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
1 september 1908: Benoeming tot hoogleraar Universiteit van Amsterdam (periode 1909-1943)