Alexander Arnold Pagenstecher (1659-1716)

Algemeen

Pagenstecher
Alexander Arnold
Man
27-02-1659
Benthem
27-10-1716
prof.dr.mr.

Benoemingen

Hoogleraar
Burgelijk recht en Staatsrecht
1694-1716
26-06-1694

Promoties

De iure virginum
Dr. in de Rechtsgeleerdheid

Rector Magnificus

1697-1698
1705-1706
1709-1710
1712-1713
1715-1716

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 53

Adami Mensonis Isinck oratio funebris in obitum ... Alexandri Arnoldi Pagenstecher... habita a. d. VI. julii, CIC IC CCXVII

Overige

Pagenstecher raakte verzeild in een geruchtmakende twist met Bijkershoek. Zie: Hallische Beyträge zu der Juristischen Gelehrten Historie, Halle 1758, II p. 335-359