Cornelis Jacob Pieter (Kees) Thijn (1933)

Algemeen

Thijn
Cornelis Jacob Pieter (Kees)
Man
1933
prof. dr.

Benoemingen

Lector
18-06-1974
Het fotorealisme in de geneeskunde
Radiologie, in het bijzonder in de algemene röntgendiagnostiek
Koninklijk Besluit no. 33
1972-1979
31-12-1979
Hoogleraar
Radiologie, in het bijzonder in de algemene röntgendiagnostiek
1980-1995
01-01-1995
Emeritaat
23 februari 1995 o.d.t.: 1895-1995 100 jaar Radiodiagnostiek in het Academisch Ziekenhuis Groningen

Promoties

03-18-1964
RUG
Groningen
De waarde van het dubbelcontrastonderzoek bij de diagnostiek van kleine colon- en rectumtumoren
Geneeskunde

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1972 blz 85

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1974 blz 68