Matthias Pasor (1599-1658)

Algemeen

Pasor
Matthias
Man
12-04-1599
Herborn
28-01-1658
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Zedekunst, Wiskundige wetenschappen en later Godgeleerdheid
1629-1658

Promoties

10-24-1645
Groningen
Theologie

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864) p. 20

Effigies et vitae professorum academiae Groningae et Omlandiae (Groningen 1968, oorspronkelijke uitgave 1654), p. 109 [p. 45]

Overige

Pasor schreef wel veel, maar kon er niet toe komen ook veel te publiceren. Zijn grafsteen ligt in het Academiegebouw