Portretinformatie

?
Ja
61 x 70 cm.
paneel
olieverf
linksmidden: ÆTATIS SUÆ LI ANNO MMIII
rechtsonder: t.r.
2003
In opdracht van het College van Bestuur geschilderd en in 2003 geschonken aan de universiteit.
Senaatskamer.
Postuum geschilderd. Voorgestelde draagt de rectorsketen van de Rijksuniversiteit Groningen. Zernike was in 1953 winnaar van de Nobel-prijs voor natuurkunde.

Frits Zernike (1888-1966)

Prof. Frits Zernike won in 1953 de Nobelprijs voor natuurkunde met zijn uitvinding van de fasecontrastmicroscoop. Deze verbetering van de microscoop is vooral van groot belang geweest voor medisch en biologisch onderzoek.

Algemeen

Zernike
Frits
Man
16-07-1888
Amsterdam
10-03-1966
Amersfoort

Benoemingen

Lector
De mechanica der kleinste deeltjes
Mathematische fysica, theoretische mechanica
Koninklijk Besluit
1915-1920
Hoogleraar
Mathematische fysica, theoretische mechanicaVanaf 1941: Wiskundige en technische natuurkunde, theoretischewerktuigkunde
Koninklijk Besluit
1920-1958
05-06-1920
Het toeval in de theoretische natuurkunde
1947-1948: Gasthoogleraar aan de John Hopkins University, Baltiomore
16-07-1958
Emeritaat
16 juni 1958: Rede in: Frits Zernike : Groninger Nobelprijsdrager 1888-1966. - Groningen ; Amsterdam, 1988. - p. 19-31

Promoties

02-17-1915
Amsterdam
L’opalescence critique, théorie et expériments
[La Haye], 1915
Scheikunde
Faculteit Wis- en Natuurkundecum laude

Rector Magnificus

18-09-1939
Wat is licht
1938-1939

Eredoctoraten

Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
Doctor h.c.
Londen, Verenigd Koninkrijk
University of Londen
Doctor h.c.
Poitiers, Frankrjk
Université Poitiers
Doctor h.c.
Modena, Italië
Università Modena
Doctor h.c.

Literatuur

Jaarb Rijksuniv Gron 1914-1915, p. 38-39; 1919-1920, p. 46; 1966, p. 30-47

E.D. Adrian in: Proceedings of the Royal Society of London (London). Ser. A., 216 (1953) p. VI

J.A. Prins in: Nederlands tijdschrift voor natuurkunde (Den Haag), 19 (1953), p. 312-319, met portr.

B.R.A. Nijboer in: idem 19 (1953), p. 320-328

H. Brinkman in: idem 24 (1958), p. 139, met portr.

Nederlands tijdschrift voor natuurkunde (Den Haag), 24 (1958) p. 139

W.G. Perdok in: Universitas Groningana, 1914 – 1964 : gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijksuniversiteit te Groningen ... - Groningen, 1964, p. 183-188

J.A. Prins in: Jaarboek der Koninklijke (Nederlands(ch)e) Akademie van Wetenschappen (Amsterdam), 1965-1966, p. 370-377, met portr.

H. Brinkman in: Biografisch woordenboek van Nederland / onder eindred. van J.Charité, I, p. 674-677

R. Barer in: Proceedings of the Royal Microscopical Society (Oxford), 1 (1966), afl. 3, p. 185-187

Caroline E. Bleeker in: Geschichte der Mikroskopie : Leben und Werk
grosser Forscher / hrsg. von H. Freund und A.Berg. - Frankfurt am Main, 1966, III, p. 510-513, met portr.

H.J. Groenewald in: Nederlands tijdschrift voor natuurkunde (Den Haag), 32 (1966), p. 77-79, met portr.

N.G. van Kampen in: Nature, 211 (1966), p. 465

A. Kastler in: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’académie des
sciences. Ser. D, Sciences naturelles (Paris), 263 (1966), p. 7-9

M. Roy in: Idem, 263 (1966), p. 129-130

Physics today, 19 (1966), no. 4, p. 126

Charles P. Saylor in: Journal of the Optical Society of America (Lancaster), 56 (1966), p. 1145-1146, met portr.

Verslag van de gewone vergaderingen der afdeeling natuurkunde / K.N.A.W. (Amsterdam), 75 (1966), p. 49-51

S. Tolansky in: Biographical memoirs of the Fellows of the Royal Society (London), 13 (1967), p. 392-402, met portr. en bibliogr.

C. van Winter in: Groningsche volks almanak, 1967, p. 1-13

J.A. Prins in: Dictionary of scientific biography. - New York, 1970-1990, XIV, p. 616-617

Biographisches-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften ... Zeiten / gesammelt von J.C. Poggendorff. -
Leipzig, Berlin, Bd. VII b, Tl. 9. (1992), p. 6181-6183, met bibliogr.

Hedzer A. Ferwerda in: Optical engineering : the journal of the Society of Photo-optical
Instrumentation Engineers (Bellinghem, WA), 32 (1993), no. 12, p. 3176-3181, met portr.

K. v(an) B(erkel) in: A history of science in the Netherlands : survey, themes and reference / ed. by Klaas van Berkel, Albert van Helden, Lodewijk Palm. Leiden, 1999, p. 609-611

Hans A.Spa in: Toal en taiken : tiedsschrift veur Grunneger kultuur (Nijverdaal), 21 (2003), afl. 4, p. 217-223, met portr. en ill.

Groningsche studenten almanak, 1939, portr.
NOBELPRIJS

H.Brinkman in: Groninger universiteitsblad, 4 (1953), no. 2, [p. 1-3]

W. Kinder in: Zeiss Werkzeitschrift : Zeitschrift für Zeiss-Freunde (Oberkochen). 2 (1953) p. 24-27, met portr.

Nature, 172 (1953), p. 938

J.B. Westerdijk in: Experientia, 9 (1953), p. 473-474

Prof. Dr. F.Zernike en de phase-contrast microscopie / geautoriseerd voor het phys. gedeelte door Dr. J. van Zuylen. Amsterdam, [1953]. - (A.O. ; 484), met portr.

W.Braunbek in: Umschau (Halbmonatsschrift) über die Fortschritte in Wissenschaft
und Technik (Frankfurt), 54 (1954), p. 1, portr.

A.C.S. van Heel in: Optica acta, 1 (1954/1955), p. 69-73, met portr.

In het eerste gelid : twaalf vooraanstaande Nederlanders / W.B.F. Schaper. - Meppel, [1955], p.199-214

J.A.Vermeulen in: Elseviers weekblad, zat. 27 juni 1959, p. 47

Pioniers der natuurwetenschappen : van Mercator tot Zernike / L.Beek. - Assen, 1983, p. 175-180., met portr.

Nobelprizewinners : an H.W.Wilson biographical dictionary / ed. [by] Tyler Wasson. - New York, 1987, p. 1160-1162, met portr.

Frits Zernike : Groninger-Nobelprijsdrager 1888-1966. / onder red. van Prof. Dr. H.Brinkman. - Groningen ; Amsterdam, 1988, met portr.

Negen Nederlandse Nobelprijswinnaars. - Leiden, 1988. - (Mededeling / Museum Boerhaave Leiden ; 225), p. 29-31, met portr.

Nobel lectures in physics (1942-1962) / the Nobel Foundation, 1998, p. 235-249

Overige

04-11-1953
Ontvangt Nobelprijs voor natuurkunde
12-06-1946
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen