Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Jacobus Johannes van der Werff (1925)

Algemeen

Werff
Jacobus Johannes, van der
Man
1925
prof. dr.

Benoemingen

Lector
27-10-1970
Identiteit als probleem in de menselijke levensloop
Ontwikkelingspsychologie
Koninklijk Besluit no. 36
1968-1975
Hoogleraar
Ontwikkelingspsychologie
1975-1990
01-01-1990
Emeritaat

Promoties

10-28-1965
RUG
Groningen
Zelfbeeld en zelfideaal : tegenstrijdigheden in de beoordeling van de eigen pers
Van Gorcum
Sociale Wetenschappen

Literatuur

Academisch Perspectief, jaargang 6 oktober 1968 blz 10

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1971 blz 47

http://profs.library.uu.nl/index.php/profrec/getprofdata/2337/6/6/0

Overige

1974-1976 Buitengewoon hoogleraar Utrecht