Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

?
Ja
43 x 33,5 cm.
? nagaan papier op paneel
pastel
In 1907 geschonken door F.J. Abresch, achterkleinzoon van de voorgestelde.
Het origineel bevindt zich in het depot van het Universiteitsmuseum.
Er bestaat nog een zeer verwant pastel van Abresch in toga uit 1810 en gesigneerd door Lubbers. Dit pastel heeft ongeveer dezelfde afmetingen, maar is niet ovaal weergegeven.

Petrus Abresch (1736-1812)

Algemeen

Abresch
Petrus
Man
26-01-1736
Middelburg
11-12-1812
Groningen
prof.

Benoemingen

Hoogleraar
ExegeseNederlandsche geloofsbelijdenisKerkelijke oudhedenHermeneutiekFeest- en Lijdensstoffen
1773-1812
22-12-1773
Oratio aditialis de hermeneutice sacra optimo doctrinae theologicae praesidio

Promoties

06-18-1756
Utrecht
Specimen philologicum in Obadjah 5:1-8
Theologie
Dit betreft een disputatie.

Rector Magnificus

De hodierna in religionis doctrina novandi lubidine
1775-1776
De communis hominum vitiositatis origine ac vi
1791-1792
De sensu hermeneutico optimo grassantis huius aetatis in revelatae quae dicitur religionis doctrina νεωτερισμου remedio
1799-1800

Literatuur

Alm. Akad. Groningen 1813 blz 97-102

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 96