Petrus Abresch (1736-1812)

Algemeen

Abresch
Petrus
Man
26-01-1736
Middelburg
11-12-1812
Groningen
prof.

Benoemingen

Hoogleraar
ExegeseNederlandsche geloofsbelijdenisKerkelijke oudhedenHermeneutiekFeest- en Lijdensstoffen
1773-1812
22-12-1773
Oratio aditialis de hermeneutice sacra optimo doctrinae theologicae praesidio

Promoties

06-18-1756
Utrecht
Specimen philologicum in Obadjah 5:1-8
Theologie
Dit betreft een disputatie.

Rector Magnificus

De hodierna in religionis doctrina novandi lubidine
1775-1776
De communis hominum vitiositatis origine ac vi
1791-1792
De sensu hermeneutico optimo grassantis huius aetatis in revelatae quae dicitur religionis doctrina νεωτερισμου remedio
1799-1800

Literatuur

Alm. Akad. Groningen 1813 blz 97-102

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 96