Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

?
Ja
55 x 70 cm.
doek
olieverf
linkksonder: as 02
2002
In 2002 geschonken door het Bestuur van de Faculteit Medische Wetenschappen.
Faculteitskamer Rechtsgeleerdheid.
Postuum geschilderd. De geportretteerde is afgebeeld met de rectorsketen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Jacob Houdijn Beekhuis (1903-1988)

Algemeen

Beekhuis
Jacob Houdijn
Man
13-08-1903
Leiden
24-10-1988
Driebergen
prof.dr.mr.

Benoemingen

Hoogleraar
Burgerlijk recht, burgerlijke rechtsvordering, inleiding tot de rechtswetenschap, agrarisch recht
Koninklijk Besluit
1938-1967
21-01-1939
Rechterlijke matiging bij de actie tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad

Promoties

06-18-1934
Leiden
Aasprakelijkheid van rechtspersonen en hare organen voor onrechtmatige daden
s-Gravenhage, 1934
Rechtsgeleerdheid
Cum laude

Rector Magnificus

Contract en contractsvrijheid
1952-1953

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1939, p. 59

Jaarboek RUG 1967, p. 10

Op de grenzen van komend recht : opstellen aangeboden aan Prof. Mr. J.H.Beekhuis.
Deventer, 1969. portr. + bbg.

Acht civilisten in burger : gesprekken met Beekhuis…./ J.M.Dunne e.a. Zwolle, 1977, portr.
- 98 juristen, p. 4. portr.

G.E.Langemeijer in : Nederlands juristenblad (Zwolle) 63 (1988), p. 1482

Marcel Storme in : Tijdschrift voor privaatrecht (Gent) 25(1988), p. 1071-1075, portr.

Groninger civilisten uit de 19e eeuw / J.H.A.Lokin; Catalogus van de tentoonstelling
“Honderdvijftig jaar burgerlijk recht in Groningen” / J.Kingma. Groningen, 1988

Geschriften van J.H.Beekhuis. Zwolle, 1989. portr., bbg., levensloop + in memoriam

J.M.M.Maeijer in : Jaarboek der Koninklijke (Nederlands(ch)e) Akademie van Wetenschappen (Amsterdam)
1989, p. 127-132, portr.

Academische illusies : De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950. / K. van Berkel, Amsterdam, 2005 passim (reg.)

Groningsche studenten almanak 1953, front: portr.
www.parlement.com/92910000/modulesf/ghhx1ry

www.rug.nl/museum/galerij/portretten/hoogleraar/index : portr.

Overige

08-05-1959
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Vertrokken per 1967-09-01