Jacob Houdijn Beekhuis (1903-1988)

Algemeen

Beekhuis
Jacob Houdijn
Man
13-08-1903
Leiden
24-10-1988
Driebergen
prof.dr.mr.

Benoemingen

Hoogleraar
Burgerlijk recht, burgerlijke rechtsvordering, inleiding tot de rechtswetenschap, agrarisch recht
Koninklijk Besluit
1938-1967
21-01-1939
Rechterlijke matiging bij de actie tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad

Promoties

06-18-1934
Leiden
Aasprakelijkheid van rechtspersonen en hare organen voor onrechtmatige daden
s-Gravenhage, 1934
Rechtsgeleerdheid
Cum laude

Rector Magnificus

Contract en contractsvrijheid
1952-1953

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1939, p. 59

Jaarboek RUG 1967, p. 10

Op de grenzen van komend recht : opstellen aangeboden aan Prof. Mr. J.H.Beekhuis.
Deventer, 1969. portr. + bbg.

Acht civilisten in burger : gesprekken met Beekhuis…./ J.M.Dunne e.a. Zwolle, 1977, portr.
- 98 juristen, p. 4. portr.

G.E.Langemeijer in : Nederlands juristenblad (Zwolle) 63 (1988), p. 1482

Marcel Storme in : Tijdschrift voor privaatrecht (Gent) 25(1988), p. 1071-1075, portr.

Groninger civilisten uit de 19e eeuw / J.H.A.Lokin; Catalogus van de tentoonstelling
“Honderdvijftig jaar burgerlijk recht in Groningen” / J.Kingma. Groningen, 1988

Geschriften van J.H.Beekhuis. Zwolle, 1989. portr., bbg., levensloop + in memoriam

J.M.M.Maeijer in : Jaarboek der Koninklijke (Nederlands(ch)e) Akademie van Wetenschappen (Amsterdam)
1989, p. 127-132, portr.

Academische illusies : De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950. / K. van Berkel, Amsterdam, 2005 passim (reg.)

Groningsche studenten almanak 1953, front: portr.
www.parlement.com/92910000/modulesf/ghhx1ry

www.rug.nl/museum/galerij/portretten/hoogleraar/index : portr.

Overige

08-05-1959
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Vertrokken per 1967-09-01