Abdias Widmarius (1591-1668)

Widamrius maakte deel het van het team dat de Statenvertaling reviseerde

Algemeen

Widmarius
Abdias
Man
13-09-1591
Lemgo (Westfalen)
24-03-1668
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Exegese Oude en Nieuwe Testament
1646-1668
Columba, Spiritus Sancti Hieroglyphicon sive de manifestatione Spiritus Sancti sub specie Columbae

Promoties

06-26-1646
Groningen
Theologia

Rector Magnificus

1647-1648
1655-1656
1664-1665

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p31

Effigies et vitae professorum academiae Groningae et Omlandiae (Groningen 1968, oorspronkelijke uitgave 1654), p.164 (p. 66)