Gerdardus Jacobus van der Plaats (1903-1995)

Algemeen

Plaats
Gerdardus Jacobus, van der
Man
08-10-1903
Utrecht
03-04-1995
Maastricht
prof. dr.

Benoemingen

Buitengewoon hoogleraar
Röntgendiagnostiek
Koninklijk Besluit no. 166
1955-1958
21-01-1956
Diagnostiek en therapie in de greep van de techniek

Promoties

11-15-1938
Utrecht
Over de behandeling van huidcarcinomen met röntgenbestraling volgens de röntgencaustiekmethode
Boosten & Stols
Geneeskunde

Literatuur

Jaarboek RUG 1956, p. 72
Jaarboek RUG 1958, p. 13