Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Pieter Jan van Winter (1895-1990)

Algemeen

Winter
Pieter Jan, van
Man
02-08-1895
Utrecht
06-03-1990
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Vaderlandse geschiedenis; algemene geschiedenis; geschiedenis van de middeleeuwen en de nieuwere tijd; politieke aardrijkskunde
Koninklijk Besluit
1939-1965
18-11-1939
Engeland en Cromwell
21 mei 1965 o.d.t.: De Chinezen van Europa

Promoties

06-17-1927
Leiden
Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest
Leiden : Nijhoff, 1927
Doctoraat Letteren
Cum laude

Rector Magnificus

20-09-1954
De aanloop tot het Britse imperialisme
1953-1954

Eredoctoraten

Stellenbosch, Zuid-Afrika
Universiteit van Stellenbosch
Pretoria, Zuid-Afrika
Universiteit van Suid-Africa
Academisch jaar 1972-1973Eredoctoraat in de letteren en wijsbegeerte

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1940, p. 50-51; 1973, p. 73

Zuid-Afrika : maandblad van de Zuid-Afrikaansche Stichting Moederland ... (Amsterdam), 31 (1954), no. 1, p. 4-5, met portr.

Verkenning en onderzoek : bundel aangeboden aan de schrijver bij zij aftreden als hoogleraar ... / P.J. van Winter. - Groningen, 1965, met portr. en bibliogr.

E.H. Waterbolk in: NRC, 29 juli 1965

Rijksuniversiteit Groningen 1964 – 1989 / E.W.A. Henssen. - Groningen, 1989, p. 272

J.A. van Houtte in: Jaarboek Koninklijke (Vlaamsche)Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van Belgie (Brussel), 1990, p. 354-359, met portr.

E.H. Kossmann in: UK : universiteitskrant Groningen, ? mrt. 1990, p. 9, met portr.

M.G.Buist in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (Leiden), 1990/91, p. 166-180, met bibliogr.

A.Th. van Deursen in: Levensberichten en herdenkingen / Koninklijke Akademie van Wetenschappen (Amsterdam), 1992, p. 81-87, met portr.

Academische illusies : de Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950 / K. van Berkel. - Amsterdam, 2005, passim (zie register)

Groningsche studenten almanak, 1954 portr.

Overige

30-05-1947
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen