Louis Hendrik Karel Bleeker (1868-1943)

Algemeen

Bleeker
Louis Hendrik Karel
Man
11-10-1868
Fijnaart (NB)
20-10-1943
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Israëlitische letterkunde, uitlegging van het Oude Testament, geschiedenis van de Israëlitische godsdienstVanaf 1936 ook: Hebreeuwse taal- en archeologie
Koninklijk Besluit
1907-1939
16-11-1907
De zonde der gezindheid in het O.T.
09-06-1939
Emeritaat

Promoties

07-04-1894
Groningen
Jeremia’s profetieën tegen de volkeren : (cap. XXV, XLVI-XLIX )
Groningen, 1894
Doct. theol.

Rector Magnificus

19-09-1921
Over inhoud en oorsprong van Israels heilsverwachting
1920-1921

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1907-1908, p. 38

Het leven : geillustreerd (Amsterdam) 11(1916), no. 50, p. 1640, portr.

- W.J.Aalders in : Nieuwe theologische studiën : praktisch maandschrift voor Godgeleerdheid (Groningen)
22(1939), p. 129-132

H.J.Backer in : ibidem p. 133-139

Nieuwsblad van het Noorden (Groningen) 56 (1943), no. 246, do 21 okt. p. 1, kol. 7

B.Gemser in : Hervormde teologiese studies vir die bevordering van die bijbels-reformatoriese teologie in Suid-Afrika (Pretoria), 1(1943-1944) p. 140-144

J.Th.U(bbink) in Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen1945, p. 37-39

Th.C.V(riezen) in : Groningsche studenten almanak 1946, p. 99

Th.C.Vriezen in : Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap “Ex Oriente Lux”’ (Leiden) dl. 3, (1944-1948), p. 231-232, bbg

Die etiese oudtestamentici in Nederland tussen 1870 en 1914 / J.A.Loader.
Pretoria, 1984. p. 148-152

Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. Kampen, 1978-... V, p. 68-69

Groningsche studenten almanak 1921, front.: portr.