Petrus Johannes Blok (1855-1929)

Algemeen

Blok
Petrus Johannes
Man
10-01-1855
Den Helder
24-10-1929
Leiden

Benoemingen

Hoogleraar
Vaderlandse geschiedenis, geschiedenis van de middeleeuwen en de nieuwere tijd, politische aardrijkskunde
Koninklijk Besluit
1884-1894
26-09-1884
Het doel van de beoefening der geschiedenis
21-06-1894
Afscheid

Promoties

06-21-1879
Leiden
Sextus Pompeius Magnus Cnaei filius
Lugduni Batavorum, 1879
Doct. klas. lett.

Eredoctoraten

Marburg
Universität Marburg
Doctoratus honoris causa in de filosofie
Leuven
Universiteit Leuven
Doctoratus honoris causa in de geschiedenis

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1884/85, p. 40

Onze hoogleeraren. Portretten en biografieën. Rotterdam,1898, p.13, portr.

H.Brugmans in : Elseviers geillustreerd maandschrift 19(1909) dl. 38, p. 217-223. portr. naar krijttek.

Neerlandia : orgaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond (Gent)
13(1909), p. 215 <25 jaar professoraat>

Bekende landgenooten (Amsterdam), p. 17

Bibliographie der werken van Petrus Blok / samengesteld ....door J.E.Kroon
Amsterdam, 1925

Neerlandia : orgaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond (Gent)
29(1925), p. 22 < Prof. Blok 70 jaar> . portr.

Eigen haard : geillustreerd volkstijdschrift (Haarlem) 51(1925), p. 21

Het boek : tweede reeks van het tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen (Den Haag)
18(1929) p. 370

Koninklijke Nederlandsche Vereeniging “Onze vloot”, 21(1929) p. 229

L.K(nappert) in : Leids(ch) jaarboekje = omslagtitel van: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland
22(1929/30, LVIII – LX

I.H.Gosses in : Handelingen en (mededeelingen <of> levensberichten) van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1929/30, bijlage, p. 107-137, bbg.

Item in : Verspreide geschriften / I.H.Gosses. Groningen, 1946, p. 492-519

H.Brugmans in : Jaarboek der Koninklijke (Nederlands(ch)e) Akademie van Wetenschappen (Amsterdam)
1930/31, p. 233 <1-30>

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Leiden 1930, p. 154-156

N.J(apikse) in : Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde (Arnhem)
6e R., dl. 9, 1930, p. IX – XI. portr.

(M.G.) de B(oer) in : Tijdschrift voor geschiedenis 45(1930) p. 111-112

H.O(breen) in : Revue belge de philologie et d'histoire (Bruxelles) 9(1930) p. 154-156

A.Th. van Deursen in : Biografisch woordenboek van Nederland / onder eindred. van J.Charité. dl. 1, p. 56-58

The Low Countries 1780-1940 / E.H.Kossmann. Oxford, 1978. § VIII, p. 439-443

P.B.M.Blaas in : Clio’s mirror : Historiography in Britain and the Netherlands /
ed. by A.C.Duke and C.A.Tamse. Zutphen, 1985. (Britain and the Netherlands : VIII)
p. 146-156. portr.

Idem in : Great historians of the modern age : an international dictionary / Lucien Boia
(edit.). New York, 1991. p. 172-173
Jo Tollebeek in : De geschiedenis van de Middeleeuwen aan de Groningse Universiteit
1614-1939 / onder red. van Catrien Santing. Hilversum, 1997. p. 57-84. portr., ill.

Hans Elsgeest in : De wijkkrant [Leiden] no. 19, april 2001, portr.

Overige

21-04-1892
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
K.B.: benoeming tot hoogleraar te Leiden