Nicolaus Mulerius (1564-1630)

Nicolaus Mulerius was de eerste bibliothecaris van de academiebibliotheek.

Algemeen

Mulerius
Nicolaus
Man
25-12-1564
Brugge
05-09-1630
Groningen

Benoemingen

Hoogleraar
Geneeskunde, Wiskunde en Sterrenkunde
1614-1630

Promoties

03-24-1589
Leiden
Theses disputationis ergo propositae de Pleuritide
Lugduni Batavorum, 1589
Geneeskunde

Rector Magnificus

1617-1618
1627-1628

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 11

Effigies et vitae professorum academiae Groningae et Omlandiae (Groningen 1968, oorspronkelijke uitgave 1654), p. 65 [p.26]

A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. - Haarlem : J.J. van Brederode, 1869. - (Dl 12, 2e stuk), 1129

Nicolaus Mulerius (1564-1630) : een geleerde uit Groningen in de discussies van zijn tijd / Djoeke van Netten. - Groningen : Barkhuis, 2010. - 96 p. : ill. ; 21×21 cm. - (Biografieën van Groningse hoogleraren)

Overige

1619
1619-1621: eerste bibliothecaris van de academiebibliotheek 1625-1630: oefent voor de tweede maal het ambt van bibliothecaris van de academiebibliotheek uit