Johann Hermann Gerhard Wolters (1777-1840)

Algemeen

Wolters
Johann Hermann Gerhard
Man
01-01-1777
Kleef, Duitsland
30-03-1840
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Hebreeuwse spraakkunst en oudheden (privatim), Oosterse talen, literatuur van het Oosten, Arabisch
Arreté: Groot-Meester der Keizerlijke Universiteit
1813-1840
08-03-1813

Rector Magnificus

08-10-1829
Oratio de literarum orientalium studiis ab arabica potius quam ab hebraea lingua inchoandis
1828-1829
14-10-1830
Oratio de iis, quae trista ac laeta academiae per annum praeterium acciderunt
1828-1829

Literatuur

Algemeene konst- en letterbode, 1840, no. 16, p. 241-242

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 119

Biographisch woordenboek der Nederlanden / A.J. van der Aa, XX, p. 414

Academia Groningana MDCXIV-MCMXIV : gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der Universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van den Academische Senaat, p. 101-102

Verzamelde werken / J. Huizinga VIII, p. 167