Ludwig (Lodewijk) Wolzogen (1633-1690)

Algemeen

Wolzogen
Ludwig (Lodewijk)
Man
01-01-1633
Amersfoort
13-11-1690
Amsterdam
prof. dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Philosophia practica
1660-1663
13-02-1660
Oratio de vita Socratis

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 40