Jan Willem van Wijhe (1856-1935)

Algemeen

Wijhe
Jan Willem, van
Man
08-09-1856
Duiven
22-02-1935
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Ontleedkunde; Embryologie
1889-1926
24-09-1889
Het lichaam van den mensch als getuigenis van zijne afkomst
23 oktober 1909: openingsrede bij de opening van het nieuwe laboratorium voor anatomie en embryologie “Onderwijs en laboratorium bij de ontleedkunde”
01-01-1926
Emeritaat

Promoties

12-17-1880
Leiden
Over het visceraalskelet en de zenuwen van den kop der Ganoiden
Leiden : Doesburgh, 1880
Doctoraat Plant- & dierkunde

Rector Magnificus

18-09-1905
Omvang en ontwerpen der ontleedkunde
1904-1905

Eredoctoraten

12-03-1889
Freiburg im Breisgau, Duitsland
Universiteit Freiburg im Breisgau
Doct. med. honoris causa
Aberdeen, Verenigd Koninkrijk
University of Aberdeen
Doct. jur. honoris causa

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1889-1890, p. 39

Onze hoogleeraren : portretten en biografieën. - Rotterdam,1898, p. 157, met portr.

Academia Groningana MDCXIV – MCMXIV : gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der universiteit te Groningen … - Groningen, 1914, p. 329

Eigen haard : geillustreerd volkstijdschrift (Haarlem), 41 (1915), p. 825-826 [25 j. jubileum]

Geneeskundige gids : tijdschrift voor geneeskunst en volksgezondheid (s' Gravenhage), 13 (1935), p. 527, met portr.

M. de Burlet in: Der Clercke Cronike, 11 (1935) no. 27 (4 mei), p. 265

Idem in: Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1935, p. 53-54

Idem in: Nederlands(ch) tijdschrift voor geneeskunde (Amsterdam), 79 (1935), II, p. 2036-2038, met portr.

Idem in: Anatomischer Anzeiger : Zentralblatt für die gesamte wissenschaftliche Anatomie : amtliches Organ der Anatomischen Gesellschaft (Jena), 81 (1935/36), p. 216-222, met bibliogr. en portr.

Idem in: Groningsche studenten almanak, 1936, p. 121

Nieuwsblad van het Noorden, 48 (1935), no. 98, (vrijdag 26/4), 1e blad, p. 2, kol. 3, met portr.

J. van der Hoeve (voorz.) in: Verslag van de gewone vergaderingen der afdeeling natuurkunde / K.N.A.W. (Amsterdam), 44 (1935), no. 4, p. 40-42

Dutch medical biography : a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475 – 1975 / by G.A.Lindeboom. - Amsterdam, 1984, kol. 2166-2167

Anatomisch Museum / John Le Grand [samensteller]. - Groningen, [1998], p. 19-21, met portr. (in kleur) en ill.

Capita selecta oftewel onze leermeesters naar het leven geschetst / door Th.J.J. Suren. - Groningen, 1935, no. 2 [karik.]

Groningsche studenten almanak, 1905, portr.

Medische Faculteits Vereeniging te Groningen : 1907-1932 / [door L.S.Wildervanck … et al.]. - [Groningen], ca. 1932 [portr.]

Overige

12-05-1893
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
In de meeste geraadpleegde biografische bronnen wordt 25 april 1935 als sterfdatum vermeld. Op verzoek van de familie werd de feitelijke sterfdag op 22 februari [VII Kal. Mar. MCMXXXV] niet openbaar gemaakt; zie o.a. NvhN 26 apr. 1935. Prof. van Wijhe heeft zijn lichaam na zijn dood ter beschikking gesteld ten behoeve van de ontleedkunde. Op 25 april zijn de stoffelijke resten begraven.