Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Franz Marius Theodor de Liagre Böhl (1882-1976)

Algemeen

Liagre Böhl
Franz Marius Theodor, de
Man
16-08-1882
Wenen, Oostenrijk
16-11-1976
Nijmegen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Hebreeuwse taal- en letterkunde, Israëlitische oudheden
Koninklijk Besluit
1913-1927
01-03-1913
Kanaän, vóór den intocht der Israëlieten, volgens Egyptische en Babylonische bronnen
1927-10
Afscheid

Promoties

05-29-1909
Leipzig, Duitsland
Die Sprache der Amarnabriefe, mit besonderer Berücksichtigung der Kanaanismen
Leipzig, 1909
Doct. litt.
08-01-1911
Bonn, Duitsland
Kanaanäer und Hebräer : Untersuchungen zur Vorgeschichte des Volkstums und der Religion Israels auf den Boden Kanaans
Greifswald, 1911
Doct. theol.

Rector Magnificus

21-09-1925
Het tijdperk der Aartsvaders
1924-1925

Eredoctoraten

Bonn, Duitsland
Universität Bonn, Theologische Fakultät
Doctorate theol. honoris causa

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1912-1913, p. 45

Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap “Ex Oriente Lux”’ (Leiden)
3(1944) no. 9, p. IV-VI, XV-XXVII. portr., bbg.

F.M.Th. de Liagre Böhl in : Item 12 (1951/52) p. 171-183 <autobiogr.>

M.A.Beek in : Opera minora : Studies en bijdragen op Assyriologisch en Oudtestamen-
tisch terrein / Franz Marius de Liagre Böhl. Groningen, 1953. p. X-XVI. portr.;
p. 534-549 : bbg <1909 – 1953>

B.Gemser in : NRC, woensdag 15 aug. 1962, p. 6

Bible and theology in the Netherlands : Dutch Old Testament criticism under modernist
and conservative auspices, 1850 to world war I / Simon John de Vries. Wageningen 1968,
p. 125-126

Protestants Nederland en Duitsland 1933-1941 / Ger van Roon. Utrecht, 1973. passim (reg.)

Symbolae biblicae et Mesopotamicae : Francisco Mario Theodoro de Liagre Böhl dedicatae / ediderunt M.A.Beek et al. Leiden, 1973. portr.; p. 412-416 : bbg <1953 – 1972>

Th. C. Vriezen in : Jaarboek der Koninklijke (Nederlands(ch)e) Akademie van Wetenschappen (Amsterdam) 1976, p. 218-223. portr.

W.H.Ph. Römer in : Bibliotheca orientalis : tweemaandelijks recenserend en bibliografisch tijdschrift op het gebied van het Nabije Oosten ( Leiden) 33(1976) no. 3-4, p. I-IV. portr.

J.Coppens in : Jaarboek Koninklijke (Vlaamsche)Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van Belgie (Brussel) 39(1977) p. 402-408. portr.

A.A.Kampman in : Akkadica : périodique bimestriel de la Fondation assyriologique
Georges Dossin (Bruxelles) 3(1977) p. 9-14. portr.

R.Borger in : Jaarbericht van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap
“Ex Oriente Lux”’ (Leiden) 25(1977/78) p. 3-6. portr.

Prof. Dr. F.M.Th. Böhl : met bijbehoren / Madelon L. Verstijnen. Voorburg [Verstijnen], 1999. portr.

W.Burggraaff in : Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. Kampen, 1978-...
VI, p. 168-170

Groningsche studenten almanak 1925, front. : portr.

Overige

1927-1952 Hoogleraar Leiden
04-04-1924
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen