Dionysius van de Wijnpersse (1724-1808)

Algemeen

Wijnpersse
Dionysius, van de
Man
18-03-1724
Middelburg
08-10-1808
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
PhysicaLogicaMetaphysica
1752-1769
12-09-1752
Oratio de emolumentis philosophae ex Christiana religione ortis

Promoties

Dissertatio de legum dei physicarum harmonia
Philosophiae doctor
09-01-1752
Groningen
Theologiae doctor honoris causa

Rector Magnificus

De recentiorum meritis, speciatim Belgarum in Philosophiam
1758-1759

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p.77

Leidse hoogleraren Wiskunde 1575-1975 / door Gerrit van Dijk ; red.: Freek Lugt ... et al.]. - Leiden : Universiteit Leiden, Mathematisch Instituut, 2011, p. 33-34 (met portret van Wijnpersse)
Zie ook: http://www.math.leidenuniv.nl/docs/Boek%20Leidse%20wiskundigen%20met%20omslag_Universiteit%20Leiden.pdf