Johannes de Zwaan (1883-1957)

Algemeen

Zwaan
Johannes, de
Man
26-06-1883
's-Gravenhage
23-12-1957
Leiden
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Oud-christelijke letterkunde; Uitlegging Nieuwe Testament; Encyclopaedie der godgeleerdheid
Koninklijk Besluit
1914-1929
13-02-1914
Christendom en oriëntalisme
10 oktober 1929 o.d.t.: Uiversitaire theologie

Promoties

03-31-1909
Leiden
II Petrus en Judas : textuitgave met inleidende studiën en textueelen commentaar
Leiden : Van Doesburgh, 1909
Doctoraat Godgeleerdheid

Rector Magnificus

19-09-1927
Eenige beschouwingen over de vraag naar het wezen des Christendoms
1926-1927

Literatuur

Het leven : geillustreerd (Amsterdam), nr. 50, 1916

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1913-1914, p. 48-49

Studia Paulina : in honorem Johannis de Zwaan septuagenarii / [samengest. door J.N. Sevenster en W.C. van Unnik]. - Haarlem, 1953, met bibliogr. en portr.

W.C. van Unnik in: Nederlands(ch) theologisch tijdschrift (Wageningen), 12 (1957/58), p. 316-318

Idem in: Antieke cultuur om en achter het Nieuwe Testament / door J. de Zwaan. - 4e herz. dr. - Haarlem, 1958, p. IX – XXIV; p. [VIII] : portr.

Idem in: Woorden gaan leven : opstellen van en over Willem Cornelis van Unnik (1910-1978). - Kampen, 1979, p. 215-221

Idem in: New Testament studies, 4 (1957/58) p. 232-234. Met een‘nawoord’ van G.H.Boobyer, p. 234-235

J.W. Doeve in: Novum testamentum : an international quarterly for New Testament and related studies based on international cooperartion (Leiden), 2 (1958), 164-173

Journal of biblical literature / Society of Biblical Literature and Exegesis (Middletown, Conn.), 78 (1959), p. VIII - IX

Christelijke encyclopedie. - Ongew. herdr. naar de 2e geh. herz. dr. van 1956-1961. - Kampen : Kok, 1977. - dl. VI, p. 717

Universitas Groningana, 1914 – 1964 : gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen ... - Groningen, 1964, p. 67

M. de Jonge in: Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. - Kampen, 1978-... - IV, p. 471-474

Groningsche studenten almanak, 1927, met portr.

Overige

In de perioden 1912-1914 en 1929-1953 hoogleraar te Leiden