Frans (Franciscus) Zwarts (1949)

Sinds 1989 is hij hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de RUG. In 2002 werd hij rector magnificus van de RUG als opvolger van Doeko Bosscher. Daarnaast is hij voorzitter van de Nationale Stuurgroep Dyslexie (NWO) en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. In 2009 werd hij benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Tot en met december 2015 leidde hij als hoogleraar-bestuurder de University Campus Fryslân te Leeuwarden.

Algemeen

Zwarts
Frans (Franciscus)
Man
1949
prof.dr.

Overige links

Benoemingen

Hoogleraar
Nederlandse taalkunde
College van Bestuur, no. 569778
1987
29-11-1988
De plaats van de taalwetenschappen te midden van cognitieve wetenschappen

Promoties

07-03-1986
RUG
Groningen
Categoriale grammatica en algebraïsche semantiek : een onderzoek naar negatie en polariteit in het Nederlands
Letteren
cum laude

Rector Magnificus

01-03-2011
2002-2011

Literatuur

RUG Algemeen Verslag 1987 blz 85
Broerstraat 5, december 2005 blz 2005

Met heel veel plezier : toespraken van rector magnificus Frans Zwarts (2002-2011) / [teksten: Frans Zwarts en Hans Kuné ; red. en samenst.: Jan Blaauw ... et al. ; fotogr.: Elmer Spaargaren ... et al.]. - [Groningen] : Rijksuniversiteit Groningen, cop. 2011