Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Seerp Brouwer (1793-1856)

Algemeen

Brouwer
Seerp
Man
08-02-1793
Franeker
30-07-1856
Leeuwarden
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Arithmetica, geometrie, vlakke driehoeksmeting, stereometrie, bolvormige driehoeksmeting, algebra, fysica exp., mathematica, hydrodynamica astronomia math., fysica etc.
Koninklijk Besluit
1823-1835
08-10-1823
Oratio de matheseos utilitate universa praecipua ad patriae nostrae commoda
01-01-1835
Afscheid

Promoties

04-29-1816
Leiden
Specimen medicum inaugurale continens varii argumenti quaestiones
Lugduni Batavorum, 1816
Doct. med
10-15-1817
Leiden
Dissertatio geometrica, de circulorum tangentium centrorum situ in curvis
Lugduni Batavorum, 1817
Doct. math.en philos. nat.
05-04-1816
Leiden
Doct. vroedkunde

Rector Magnificus

09-10-1828
Oratio de iis, quae anno proxime elapso academiae nostrae acciderunt
1827-1828

Literatuur

G.H.M.D(elprat) in : Algemeene konst- en letterbode (Haarlem) NR. 3 (1856), p. 308-310, 315-316.

Groninger courant : Algemeen dagblad voor stad Groningen en de Ommelanden
115 (1856) no. 93, 3 aug., p. 3, 1e kol.

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864) p. 134-135

Biografisch woordenboek der Nederlanden / door A.J. van der Aa XXI, kol. 161-162

Bibliographie neerlandaise historique-scientifique des ouvrages importants…./par D.Bierens de Haan. Rome, 1883, p. 41-42, bbg.

Verzamelde werken / J.Huizinga. dl. VIII. Haarlem, 1951, VIII, p. 114-116

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek VI, kol. 214-216

Dutch medical biography : a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475 – 1975 / by G.A.Lindeboom Amsterdam, 1984, kol. 272-273

Overige

Eervol ontslag op eigen verzoek