Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-085
Ja
40 x 33 cm.
paneel
olieverf
In 1855 geschonken door Dr. J.F. Munniks, kleinzoon van de voorgestelde.
Senaatskamer.
De datering en de door de stijl geheel bevestigde toeschrijving aan Lubbers zijn overgenomen uit de 'Naamlijst 1923' en berusten mogelijk op een thans niet meer te onderscheiden signatuur.

Wijnoldus Munniks (1744-1806)

Algemeen

Munniks
Wijnoldus
Man
04-12-1744
Joure
08-09-1806
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Anatomie en Chirurgie
1770-1806
19-06-1771
Oratio de summis quas Anatome habet deliciis
Na 1774 ook hoogleraar in de Fysiologie, Obstetrie, Materies Medica en Botanie als opvolger van Petrus Camper

Promoties

04-28-1769
Leiden
De lue venerea, ejusque præcipuis auxiliis, inter quæ illustrissimi Zwietenii, et clarissimi Plenchii remedia examinantur
Luzac
Geneeskunde

Rector Magnificus

De Botanices praestantia eiusque cum ceteris medicinae partibus connubio
1777-1778
De corporis humani et plantarum fabrica, fatalem coecamque debellante necessitatem, intelligentiae autem et sapientis consilii teste
1785-1786
De insignia utilitate, quae ex natura fabricaque, qua homo ceteris animantibus praestat, contemplanda profuit, optimo ad eam ulterius indagandam incitamento
1801-1802

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 94

Jacobus Munniks, Levensschets van Wynoldus Munniks, Oomkens, Groningen, 1812.