Carel Hendrik Theodoor Bussemaker (1864-1914)

Algemeen

Bussemaker
Carel Hendrik Theodoor
Man
05-01-1864
Deventer
06-09-1914
Leiden

Benoemingen

Hoogleraar
Vaderlandse geschiedenis, geschiedenis van de Middeleeuwen en de nieuwere tijd, politische aardrijkskunde
Koninklijk Besluit
1895-1905
16-03-1895
De behandeling der algemeene geschiedenis
04-10-1905
Afscheid

Promoties

11-15-1888
Leiden
Geschiedenis van Overijsel gedurende het eerste stadhouderlooze tijdperk. - Dl. 1
s-Gravenhage, 1888
Doct. litt.

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1894/95, p. 38

Onze hoogleeraren. Portretten en biografieën. Rotterdam,1898, p. 107. portr.

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen 1913/14, p. 52-53

L.Knappert in : Eigen haard : geillustreerd volkstijdschrift (Haarlem) 40(1914), p. 757-759. portr.

De ploeg : geillustreerd maandblad van de Wereldbiliotheek (Amsterdam)
7(1914/15) p. 127-128

P.Geyl in : Leids(ch) jaarboekje = omslagtitel van: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland
12(1915) p. LXXXV-LXXXVIII

Almanak van het Leidsch studenten corps 10(1915) p. 303-304

H.Brugmans in : Handelingen en (mededeelingen <of> levensberichten) van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1915/16, bijlage p. 18-58. bbg.

S.B.J.Zilverberg in : Biografisch woordenboek van Nederland / onder eindred. van J.Charité.
I, p. 104-105

De toga van Fruin : Denken over geschiedenis in Nederland sinds 1860 / Jo Tollebeek. Amsterdam, 1990. p. 105-114 + passim (reg.)

H.Brugmans in : Van Muller tot Wesseling : honderdnegentien jaar algemene geschiedenis in Leiden / onder red. van H.W. van den Doel en M.E.H.N.Mout. Leiden, 2002. - (Leidse historische studiën : 9) p. 54-82. portr.

Overige

03-05-1913
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Aanvaarding professoraat te Leiden