Pieter Wilhelm Adriaan Cort van der Linden (1846-1935)

Algemeen

Cort van der Linden
Pieter Wilhelm Adriaan
Man
14-05-1846
's-Gravenhage
15-07-1935
's-Gravenhage

Benoemingen

Hoogleraar
Encyclopedie van de rechtswetenschap, staathuishoudkunde, statistiek, staatkundige geschiedenis Vanaf 1885: staathuishoudkunde, statistiek, staatkundige geschiedenis, volkenrecht
Koninklijk Besluit
1881-1891
24-11-1881
De wet van het recht
01-06-1891
Afscheid

Promoties

05-08-1869
Leiden
Beschouwingen over het strand
Leiden, 1869
Doct. Romeins en hedend. recht

Literatuur

J.T. Minderaa in : Biografisch woordenboek van Nederland / onder eindred. van J.Charité.
I. p. 339-342

Woord en beeld : geillustreerd maandschrift (Haarlem) 7(1902) p. 337-343. portr.

W.H. de Beaufort in : Eigen haard : geillustreerd volkstijdschrift (Haarlem) 1915, p. 975. portr.

Parlements-film : figuren en momenten uit de Nederlandsche volksvertegenwoordiging / door
D.Hans. Scheveningen, (1924), p. 20-33. portr.

Sprekende portretten / door W. van Itallie van Embden. Leiden, (1924), p. 63-73. portr.

J.W.Albarda in : De socialistische gids : maandschrift der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij Amsterdam) 20(1935) no. 9, p. 553-556

J.Loudon in : Grotius : Internationaal jaarboek voor... ('s Gravenhage) 1936, p. 1-7. portr.

F.Zoetmulder in : Winkler Prins Encyclop. 6e dr., 1951, dl. 12, p.787. portr.

Cort van der Linden : de visie van een groot staatsman / C.W. de Vries. 's Gravenhage, 1952

Ontmoetingen met Nederlandse politici / G.Puchinger. Zutphen, 1981, p.224-234. portr.

G.Voerman in : Van Thorbecke tot Telders : hoofdpersonen uit de geschiedenis van het
Nederlandse liberalisme vóór 1940. Assen, 1993, p. 113-124. portr

Jan Joost Lindner in : Kopstukken van het laagland : Een eeuw Nederland in honderd portretten. (Amsterdam), 1999, p. 11-14. portr.

Cort van der Linden (1846-1935) : Minister-president in oorlogstijd, een politieke biografie /
Johan den Hertog. Amsterdam, 2007. foto’s, ill. [Hoogleraar Univ. Gron. : § 2, p. 59-63]

www.albumacademicum.uva.nl

Overige

Aanvaardt het ambt van hoogleraar aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam