Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Portretinformatie

1111-0101-114
Ja
44,6 x 34,9 cm.
paneel
olieverf
In 1854 geschonken P. Tresling namens de familie Tresling, na vernomen te hebben dat de universiteit prijs stelde op de portretten van oud-hoogleraren.
Senaatskamer.
Anonieme kopie naar een pastel van Wessel Lubbers, dat zich bevindt in <nog uitzoeken>

Johannes Ruardi (1746-1815)

Algemeen

Ruardi
Johannes
Man
25-03-1746
Leeuwarden
25-07-1815
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Welsprekendheid. Griekse en Latijnse talen. (Privatim:) Klassieke schrijvers, Analogia linguae Graecae, tekst van Marcus' Evangelie en van Paulus' Brieven, Welsprekendheid en Stijloefeningen
1781-1815
04-04-1781
De doctrina liberali et elegaanti ex eruditae antiquitatis fontibus petenda

Promoties

Franeker
Specimen criticum ad nonnulla juris et aliorum auctorum loca
Iuris utriusque doctor

Rector Magnificus

De studiosorum nostris temporibus invidenda felicitate
1782-1783
De amore in patriam per sermonis patrii cultum probanda
1794-1795

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 99

Almanak der Akademie van Groningen, 1819, p. 39-56

Overige

1771
1771-1778 Hoogleraar te Deventer