Johannes Ruardi (1746-1815)

Algemeen

Ruardi
Johannes
Man
25-03-1746
Leeuwarden
25-07-1815
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Welsprekendheid. Griekse en Latijnse talen. (Privatim:) Klassieke schrijvers, Analogia linguae Graecae, tekst van Marcus' Evangelie en van Paulus' Brieven, Welsprekendheid en Stijloefeningen
1781-1815
04-04-1781
De doctrina liberali et elegaanti ex eruditae antiquitatis fontibus petenda

Promoties

Franeker
Specimen criticum ad nonnulla juris et aliorum auctorum loca
Iuris utriusque doctor

Rector Magnificus

De studiosorum nostris temporibus invidenda felicitate
1782-1783
De amore in patriam per sermonis patrii cultum probanda
1794-1795

Literatuur

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 99

Almanak der Akademie van Groningen, 1819, p. 39-56

Overige

1771
1771-1778 Hoogleraar te Deventer