Albertus Jacobus Duymaer van Twist (1775-1820)

Algemeen

Duymaer van Twist
Albertus Jacobus
Man
03-01-1775
Puttershoek
27-11-1820
Groningen

Benoemingen

Hoogleraar
Romeins recht. Na 1804 ook: Toenmalig privaatrecht.1809-1810 : Wetboek Napoléon voor het Koninkrijk Holland1811: Code Napoléon1812-1816: Romeins recht.Na 1816: Code Napoléon, Code de procédure civile, Code de commerce.Tot 1809 tevens: Provinciaal Gronings recht.
Koninklijk Besluit
1802-1820
23-09-1802
De sapiente legislatore ad communem utilitatem civium mores componente
16 juli 1812: bij besluit van de Grootmeester der Keizerlijke Universiteit opnieuw aangesteld en bevestigd

Promoties

11-30-1796
Leiden
Dissertatio de mulieris in repetenda dote privilegio eiusque usu in foro Hollandico
Lugduni Batavorum, 1796
Doct. jur.

Rector Magnificus

12-10-1809
De iis ad quae Codocis Napoleontei Hollandi doctor, ad saluberrimum regis, hunc perferentis consilium sua docendi ratione adjuvandum imprimis attendat
1808-1809

Literatuur

Redevoering over het staats-wezen, den akademischen regts-leeraar en de regtsgeleerde verdiensten van den overledenen hoogleeraar A.J. Duymaer van Twist ... / door Seerp Gratama. - Groningen. 1821

Idem in: Annales Academiae Groninganae / Academia Groningana, 1820-1821, p. 1-19

Leerrede ... bij gelegenheid van het afsterven van zijnen ambtgenoot J.A. Duymaer van Twist / door Herman Muntinghe. - Groningen, 1820

Bij het overlijden van mijnen waardigen ambtgenoot en voormaligen beminden leermeester den hoogleraar A.J. Duymaer van Twist / [B.H. Lulofs]. - Groningen, 1820 [lijkdicht

T. Haakma Tresling in: Almanak der Akademie van Groningen / [onder red. van Theodorus van Swinderen], 1822, p. 1-73

Algemeen woordenboek van kunsten en wetenschappen : voor den beschaafden stand ... / verz. door G Nieuwenhuis. -
Zutphen, 1820-1829, (T-Z) p. 223-225

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’, p. 109-110. In: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864)

Biografisch woordenboek der Nederlanden / door A.J. van der Aa, dl. 18, p. 251-252

Beknopt biographisch handwoordenboek van Nederland ... / bijeengebragt door J.C.Kobus en W. de Ricecourt. - Zutphen, 1854-1861, dl. 3, p. 97

J. van Kuyk in: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, III, kol. 1254

Verzamelde werken / J.Huizinga. - Haarlem, 1951. - Dl. VIII, p. 129-130

A.J.B.Sirks in : Napoleons nalatenschap : tweehonderd jaar Burgerlijk Wetboek in België / Dirk Heirbout en Georges Martyn (edit.). - Mechelen, 2005, p. 328-329