Petrus Driessen (1753-1828)

Hoogleraar in de scheikunde, initiator van de zelfstandige scheikunde in Nederland.

Algemeen

Driessen
Petrus
Man
30-08-1753
Groningen
11-01-1828
Groningen

Benoemingen

Lector
Oratio de emolumentis, quae ex chemiae cultura in reliquas artes et scientes redundant
Chemie, farmacie, geneeskunde, materies medica
Koninklijk Besluit
1778-1787
Buitengewoon hoogleraar
Chemie, farmacie, geneeskunde, materies medica
Koninklijk Besluit
1787-1789
29-11-1787
Oratio de arte pharmaceutica, in magnum patriae emolumentum, ad maius dignitatis fastigium evehenda
Hoogleraar
Chemie, farmacie, geneeskunde, materies medica.Na 1797 ook: landbouwscheikundeNa 1806 ook: plantkunde
Koninklijk Besluit
1789-1815
Seerpii Brouwer Oratio. - In: Annales Academiae Groninganae: vol. 1827-1828, p. 15 geeft 22 oktober 1789 als datum aanstelling gewoon hoogleraar. Andere geraadpleegde bronnen noemen 1791 als jaar waarin de aanstelling tot gewoon hoogleraar plaatsvond.
Hoogleraar
Chemie, farmacie, geneeskunde, materies medica, landbouwscheikunde, plantkunde
1815-1823
Vervolgt zijn lessen in de botanie ondanks emeritaat tot zijn overlijden in 1828
01-01-1823
Emeritaat

Promoties

06-20-1775
Groningen
Dissertatio anatomico-pathologica inauguralis, exhibens et icone illustrans nervos musculorum abdominalium et superficiei inguinis
Groningae, 1775
Doct. med.

Rector Magnificus

09-10-1794
De chemiae et historiae naturalis connubio, habita inprimis ratione regionis Groningo-Omlandicae
1793-1794
11-10-1806
De divina rerum, quae nos ambiunt, ad utilitatem nostram conspiratione veterum dogmatibus et recentioribus chemicorum inventis illustrata
1805-1806
08-10-1818
De amplificatio, in hac Academia rerum naturalium studio ad communem civium utilitatem convertendo
1817-1818

Literatuur

Seerpii Brouwer oratio in : Annales Academiae Groninganae / Academia Groningana, 1827-1828, p. 13-19; bbg : p.40-41

Algemeene konst- en letterbode (Haarlem), 1828, I, p. 50-51

Groningsche studenten almanak, 1828, p. 73-74

Levensschets van den hoogleeraar Petrus Driessen, uitgesproken in een vergadering van het Natuur- en Scheikundig Genootschap te Groningen, den 25 maart 1829 / door J.Munniks. Groningen, 1829. portr. <silhouet>

B.H.Steringa Kuyper in : Almanak der Akademie van Groningen / [onder red. van Theodorus van Swinderen] 1829, p. 38-45

Aanhangsel op het algemeen woordenboek van kunsten en wetenschappen...bew. door Gt. Nieuwenhuis...Nijmegen, 1833-1847
(C-F) p. 409-410

W.B.S. Boeles, ‘Levenschetsen der Groninger hoogleeraren’ in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen 1864), p. 100-102

Een en ander uit de ontwikkelingsgeschiedenis van het chemische
onderwijs aan de Groningsche universiteit / F.M.Jaeger. Groningen, 1912, p. 19-31

Historische studiën. Bijdragen tot de kennis van de geschiedenis der natuurwetenschappen in de Nederlanden... / F.M.Jaeger. Groningen, 1919
p. 205-216, portr.; p. 232-233: bbg.

Academia Groningana MDCXIV – MCMXIV : gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der universiteit te Groningen…. Groningen, 1914, p. 301-302

Biografisch woordenboek der Nederlanden / door A.J. van der Aa, IV/V, p. 344-346

P.C.Molhuysen in : Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, IV, kol. 530-531. bbg.

Verzamelde werken / J.Huizinga. dl. VIII. Haarlem, 1951, VIII, p. 110-112 + passim

Dutch medical biography : a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475 – 1975 / by G.A.Lindeboom, Amsterdam, 1984, kol. 493-49

Scheikunde aan de Groningse universiteit 1696 – 1946 / Ulco Kooystra. Groningen, 1996, p. 25-31, portr

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw…. Groningen, 1978, no. 42