Hendrik van Goudoever (1876-1945)

Algemeen

Goudoever
Hendrik, van
Man
19-12-1876
Oldemarkt
14-12-1945
Groningen
prof.dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Burgerlijk recht, handelsrecht, internationaal privaatrecht
Koninlijk Besluit
1917-1945
23-06-1917
Over samenloop en strijd van eigen wetten in het burgerlijk recht

Promoties

04-10-1905
Leiden
Bijdragen tot de leer der zaakwaarneming
S.C. van Doesburgh
Doct. rechtswet.

Rector Magnificus

18-09-1933
Waardij van recht
1932-1933

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1916-1917, p. 41-42

(J.C.) v(an) O(ven) in: Nederlands juristenblad (Zwolle), 22/29 dec. 1945, no. 39/40, p. 403-404

I.B.C(ohen) in: Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1946, p. 43-47

I.B.C(ohen) in: Groningsche studenten almanak, 1947, p. 69

W.M.Peletier in: Biografisch woordenboek van Nederland / onder eindred. van J.Charité, II, p.188-189

Academische illusies : de Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 1930-1950 / K. van Berkel. - Amsterdam, 2005, passim (zie register)

Groningsche studenten almanak, 1933 [portret]