Wander Johannes de Haas (1878-1960)

Algemeen

Haas
Wander Johannes, de
Man
02-03-1878
Lisse
26-04-1960
Bilthoven
prof. dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Algemene natuurkunde
Koninklijk Besluit
1922-1924
04-11-1922
Grepen uit de ontwikkelingsgang der atoomtheorie
03-12-1924
Afscheid

Promoties

07-11-1912
Leiden
Metingen over de compressibiliteit van waterstof, in het bijzonder van waterstofdamp bij en beneden het kookpunt
Leiden, 1912
Doct. wis-nat.

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1922/23, p. 47

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Leiden, 1925, p. 114-115

Nature : a weekly illustrated journal of science (London), 134 (1934) p. 727 en p. 905

W.J. de Haas 1912-1937 / E.C.Wiersma. - 's Gravenhage, 1937 [portret]
Overdr. uit: Nederlands tijdschrift voor natuurkunde (Den Haag), IV, 6, 1937

v.d.Berg en H. van Santen in: De katholieke encyclopaedie. - 2e dr. - Amsterdam [etc.], [1949-1955], dl. XII, p. 623-624

C.J.Gorter in: Jaarboek der Koninklijke (Nederlands(ch)e) Akademie van Wetenschappen (Amsterdam), 1959/60, p. 300-303 [portret]

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Leiden, 1960, p.107 en p. 166-167 [portret]

J. van den Handel in: Physics today / publ. by the American Inst. of Physics (New York. N.Y.), 13 (1960), aug., p. 54-55

J. van den Handel in: Biografisch woordenboek van Nederland / onder eindred. van J.Charité, I, p. 222-224

Haphazard reality : half a century of science / H.B.G.Casimir. - New York, 1983, p. 169-175

A(lbert) v(an) H(elden) in: A history of science in the Netherlands : survey, themes and reference / ed. by Klaas van Berkel, Albert van Helden, Lodewijk Palm. - Leiden, 1999, p. 454-456

Icones Leidenses : de portretverzameling van de Rijksuniversiteit te Leiden ... - Leiden, 1973, kol. 372
http://www.dwc.knaw.nl/DL/levensberichten/PE00000604.pdf

Overige

23-05-1922
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Forced to design
20-07-1945
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Hoogleraar Delft 1925-1948 Hoogleraar Leiden
Aanvaardt het hoogleraarsambt te Leiden, in de vakken natuurkunde en meteorologie