Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Pieter Nicolaas Ubbo Harting (1892-1970)

Algemeen

Harting
Pieter Nicolaas Ubbo
Man
15-01-1892
Batavia
11-08-1970
Amsterdam

Benoemingen

Hoogleraar
Engelse taal- en letterkunde. Na 1933 tevens : Sanskriet
Koninklijk Besluit
1924-1937
09-05-1925
Engelse taalstudie aan de Engelse universiteiten
04-10-1937
Afscheid

Promoties

07-07-1922
Utrecht
Selections from the Bandhāyana-Grhyaparisistasūtra
Valkhoff
Letteren en Wijsbegeerte
cum laude

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1924-1925, p. 50

R.D(erolez) in: English studies : a journal of English letters and philology (Amsterdam), 52 (1971), p. 95

Neophilologus : driemaandelijks tijdschrift voor wetenschappelike beoefening van vreemde talen en van haar letterkunde (Groningen), 55 (1971), p. 1-2 [portret]

Overige

Aanvaardt het ambt van hoogleraar in de Engelse taal aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam