Gerardus Heymans (1857-1930)

Hoogleraar wijsbegeerte en zielkunde, grondlegger van de psychologie in Nederland.

Algemeen

Heymans
Gerardus
Man
17-04-1857
Ferwerd
18-02-1930
Groningen
prof.dr.

Overige links

Benoemingen

Hoogleraar
Geschiedenis der wijsbegeerte, logica, metafysica, zielkunde
Koninklijk Besluit
1890-1927
27-09-1890
Het experiment in de philosophie
19-09-1927
Emeritaat

Promoties

06-29-1880
Leiden
Karakter en methode der staat-huishoudkunde
Leiden, 1880
Doct. staatswet.
08-03-1881
Freiburg im Breisgau
Zur kritik des Utilismus
Altenburg, 1882
Doct. wijsbeg.

Rector Magnificus

20-09-1909
De toekomstige eeuw der psychologie
1907-1908

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1890 – 1891, p. 34-35

H.J.F.W.B(rugmans) in: Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1929 – 1930, p. 48-52

H.J.F.W.B(rugmans) in: Groningsche volksalmanak, 1931, p. 130-135 [portret]

H.J.F.W.B(rugmans) in: Algemeen Nederlandsch tijdschrift voor wijsbegeerte (en
psychologie (Assen), 36 (1942/43), p. 33-46

C.H.Ketner in: De socialistische gids : maandschrift der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij Amsterdam), 12 (1927), p. 478-490 en 15 (1930), p. 189-192

Leo Polak in: Mensch en maatschappij : driemaandelijksch tijdschrift voor anthropologie, psychologie…. (Groningen), 3(1927), p. 273-289 [portret] en 6 (1930), p. 97-98 [portret]

Leo Polak in: Groningsche studenten almanak, 1931, p 121-123

R.Casimir in: Paedagogische studiën : driemaandelijksch tijdschrift voor paedagogiek en methodiek ... (Groningen), 11 (1930), p. 33-39

J.D.B. d. H(aan) in: Tijdschrift voor wijsbegeerte (Amsterdam), 24 (1930), p. 89-90

La philosophie de Heymans / Tiemen J.C. Gerritsen. - Paris, 1938, p. 293-98
Proefschrift Groningen

Heymans, de Groninger psychologie en de critiek van Dr. Meyering / T.T. ten Have. - Groningen, 1946

Gerard Heymans, professor of philosophy and psychology in the university of Groningen from 1890-1927 / by H.J.F.W. Brugmans. - Groningen, 1948

G.Dijkstra in: It beaken, 10 (1948), p. 140-142

Heymans-nummer van: Tijdschrift voor wijsbegeerte (Amsterdam), 49 (1956-1957), p. 169-261

Libbe vander Wal in: Rekenschap : driemaandelijks tijdschrift voor wetenschap en
kultuur (Utrecht), 4 (1957), p. 80-91

F.Sassen in : Groninger universiteitsblad, 15 (1965) no. 3, p. 79-80 [portret]

La caratterologia di G. Heymans e di R. le Senne / Norberto Galli. - Zuerich, 1965, p 243-248

Gerard Heymans 1857-1930 : leven en werk / H.G.Hubbeling ... [et al.] - Groningen, 1980

H.G. van der Veen in: Gerard Heymans, objectiviteit in filosofie en psychologie / D. Draaisma. - Weesp, 1983, p. 13-32

H.G.Hubbeling in: Biografisch woordenboek van Nederland / onder eindred. van J.Charité, II, p. 229-230

In het spoor van de meester : een kritische bespreking van de strafrechtstheoretische beschouwingen van Leo Polak in het licht van de wijsbegeerte van Gerard Heymans / door Egon Johan de Roo. - [S.l., 1989], § 1, p. 4-8
Proefschrift Leuven

P.J. van Strien in: Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken : Groningse geleerden 1614-1989. - Hilversum, 1989, p. 167-186 [portret]

Een laboratorium voor de ziel : Gerard Heymans en het begin van de experimentele psychologie / red. D.Draaisma. - Groningen, 1992 [portret]

Franck Smit in: Stad en Lande, 1 (1992/93) no. 3, p 2-5 [portret]

Tonja Kivits in: Opzij, 20 (1992) no. 10, p. 14-17 [portret, karik.]

P.J. van Strien in: Zeer kundige professoren : beoefening van de filosofie in Groningen van 1614-1996 / red. H.A.Krop e.a. - Hilversum, 1997, p. 221-234

Gerard Heymans (1857-1930) en het equilibriummodel : wetenschappelijke soteriologie in rationeel-harmonische variant / Gerlof Verwey. - [Best], 1998, p. 143-162

Maarten Derksen in: Psychologie magazine (Amsterdam), 18 (1999), p. 66-70 [portret]

Groningsche studenten almanak, 1909 [portret]

Groninger academieportretten : catalogus van de portretten in het Academiegebouw ... - Groningen, 1978 [no. 142/143]

http://www.dodenakkers.nl/beroemd/wetenschap/131-heymans.html

Overige

25-04-1900
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Resigned
Emeritaat, blijft op verzoek alsnog een jaar de colleges waarnemen