Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Jan van der Hoeve (1878-1952)

Algemeen

Hoeve
Jan, van der
Man
13-04-1878
Santpoort
26-04-1952
Leiden
prof. dr.

Benoemingen

Hoogleraar
Oogheelkunde
Koninklijk Besluit
1913-1918
20-09-1913
De oogheelkunde in verband met andere deelen der medische wetenschap

Promoties

06-04-1902
Bern, Zwitserland
Beiträge zur Lehre vom Schielen
Wiesbaden, 1902
Doct. geneesk.

Eredoctoraten

Edinburgh, Verenigd Koninkrijk
University Edinburgh
Doct. honoris causa
Heidelberg, Duitsland
Universität Heidelberg
Doct. honoris causa

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1913-1914, p. 47

Geneeskundige gids : tijdschrift voor geneeskunst en volksgezondheid (s' Gravenhage), 6 (1928), p. 344 [portret]

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Leiden, 1952, p. 102-104

The British journal of ophthalmology (London), 36(1952) p. 399-400 [portret]

H.J.Flieringa in: Nederlands(ch) tijdschrift voor geneeskunde (Amsterdam), 96(1952), II, p. 1122-1123 [portret]

[A.J.Kluyver] in: Verslag van de gewone vergaderingen der afdeeling natuurkunde / K.N.A.W. (Amsterdam), 61 (1952), p. 59-62

W.P.C. Zeeman in: Jaarboek der Koninklijke (Nederlands(ch)e) Akademie van Wetenschappen (Amsterdam), 1952-1953, p. 291-301 [portret]

M.C.Colenbrander in: Nederlands(ch) tijdschrift voor geneeskunde (Amsterdam), 97 (1953), I, p. 177-180

C.C.Kok van Alphen in: Almanak van het Leidsch studenten corps, 135 (1953), p. 99-100 [portret]

Dutch medical biography : a biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons 1475 – 1975 / by G.A.Lindeboom. - Amsterdam, 1984, kol. 877-878

Icones Leidenses : de portretverzameling van de Rijksuniversiteit te Leiden ... - Leiden, 1973 [no. 373 - 375]

http://www.dwc.knaw.nl/DL/levensberichten/PE00000872.pdf

Overige

18-05-1923
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
1919-1948 Hoogleraar Leiden