Johan Huizinga (1872-1945)

Prof. Johan Huizinga was, naast cultuurfilosoof en antropoloog, de grondlegger van de Nederlandstalige cultuurgeschiedenis en mentaliteitsgeschiedenis. Uit zijn werk blijkt zijn voorliefde voor sprookjes en zijn bewondering voor de middeleeuwse ridderlijke ethiek.

Algemeen

Huizinga
Johan
Man
07-12-1872
Groningen
01-02-1945
De Steeg

Benoemingen

Hoogleraar
Vaderlandse geschiedenis, geschiedenis van de Middeleeuwen en de Nieuwere Tijd, politische aardrijkskunde
Koninklijk Besluit
1905-1915
04-11-1905
Het aesthetische bestanddeel van geschiedkundige voorstellingen
23-10-1914
Afscheid

Promoties

05-28-1897
Groningen
De Vidûsaka in het Indisch tooneel
Groningen, 1897
Doct. Ned. lett.

Literatuur

Jaarboek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1905-1906, p. 42

Herdenking van Johan Huizinga / C.W.Vollgraff. - Haarlem, 1945 [portret]

J.Huizinga: zijn leven en zijn persoonlijkheid / C.T. van Valkenburg. - Amsterdam, 1946 [portret]

Th.J.G. Locher in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (Leiden), 1945-1946, p. 88-109

Johan Huizinga 1872-1945 : mit einer Bibliographie / Kurt Köster. - Oberursel, 1947. p. 86-155; p. 158-160

Prof. Dr. Johan Huizinga : gedachten en beelden uit zijn werk / door H.A. Enno van Gelder. - Utrecht, 1947

Willy Andreas in: Historische Zeitschrift (München), 169 (1949), p. 88-104

Johan Huizinga : verbeelding en uitbeelding bij een historicus-aestheet / A. de Groodt. - [S.l., 1952]
Overdr. uit: Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche academie voor taal – en letterkunde (Gent) [foto’s, portret]

Herinneringen aan mijn vader / Leonhard Huizinga. - Den Haag, 1963

Johan Huizinga 1872-1945 : tentoonstelling ter gelegenheid van de Johan Huizinga-Herdenking 1872-1972. - Groningen, [1972]

Johan Huizinga 1872-1972 : papers delivered to the Johan Huizinga conference Groningen 11-15 December 1972 / W.R.H.Koops, E.H.Kossmann, Gees vander Plaat (edit.). - The Hague, 1973 [portret]

W.R.H.Koops in: Bibliothek-Buch-Geschichte : Kurt Köster zum 65. Geburtstag / hrsg. von Günther Pflug, Brita Eckert und Heinz Friesenhahn. - Frankfurt a.M., 1977, p. 509-520

F.W.N.Hugenholz in: Biografisch woordenboek van Nederland / onder eindred. van J.Charité, I, p. 259-262

W.E.Krul in: Historici van de twintigste eeuw / A.H.Huusen jr, E.H. Kossman, H. Renner (red.). - Amsterdam, 1981, p. 94-109

K. van Berkel in: Theoretische geschiedenis : kritiek, samenvattingen ... / Inst. voor Theor.Geschiedenis. Univ. van Amsterdam, 13 (1986), p. 231-245

Anton van der Lem in: Illustere historici : leven, werk en invloed van toonaangevende geschiedschrijvers / onder red. van Mari Smits. - Nijmegen, 1988., p. 104-130 [portret]

Historicus tegen de tijd : opstellen over leven en werk van J.Huizinga / W.E. Krul. - Groningen, 1990

Theorie van historische kennis : historia vitae magistra / E.E.G.Vermeulen. - Assen, 1990, § 5, p. 64-89 + passim [portret]

Johan Huizinga : leven en werk in beelden & documenten / Anton van der Lem. - Amsterdam, 1993 [portret + foto’s]

Onder historici : opstellen over geschiedenis en geschiedschrijving / H.L. Wesseling. - Amsterdam, 1995, p. 79-100 [portret]

Jo Tollebeek in: Revue belge de philologie et d'histoire (Bruxelles), 74 (1996), p. 403-434

Johan Huizinga, Geschichtswissenschaft als Kulturgeschichte / Christoph Strupp. - Göttingen, 2000

Orde en trouw : over Johan Huizinga / Willem Otterspeer. - Amsterdam, 2006 [foto’s, kar.]

Icones Leidenses : de portretverzameling van de Rijksuniversiteit te Leiden ... - Leiden, 1973 [no’s . 360 en 361, zie ook no. XXXIII op pag. 289]

Overige

28-04-1916
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Koninklijk Besluit: benoeming tot hoogleraar te Leiden. 27 januari 1915: aanvaarding professoraat te Leiden. Tegelijkertijd voortzetting van de colleges te Groningen tot aan de komst van zijn opvolger