Catalogus Professorum Academiae Groninganae

Theodoor Willem Jan Juynboll (1802-1861)

Algemeen

Juynboll
Theodoor Willem Jan
Man
06-04-1802
Rotterdam
16-09-1861
Leiden

Benoemingen

Hoogleraar
Oosterse talen, Hebreeuwse oudheden
Koninklijk Besluit
1841-1845
25-03-1841
Oratio de gente Samaritana
Inaug. rede niet in druk verschenen
21-06-1845
Afscheid

Promoties

06-20-1828
Leiden
Disputatio academica de Amoso
Lugd. Bat., 1828
Doct. theol.

Eredoctoraten

04-03-1845
Groningen
Universiteit van Groningen
Benoeming tot Doctor honoris causa in de Bespiegelende wijsbegeerte en letteren vanwege de Academische Senaat te Groningen

Literatuur

- W.B.S. Boeles, 'Levenschetsen der Groninger hoogleraren' in: W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der hogeschool te Groningen (Groningen, 1864) p. 152-153
- Biografisch woordenboek van Nederland / onder eindred. van J. Charite / Aa p. 314-315
- H.J.Koenen <secr.> in: Jaarboek der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Amsterdam) 1861, p. 129-135
- B.J. de Goeje in: De Nederlandsche spectator : weekblad (Amsterdam) 1861 p. 327-328
- A.Kuenen in: Algemeene konst- en letterbode (Haarlem) 73(1861) no. 41, p. 321-323
- Histoire des orientalistes de l'Europe du XIIe au XIXe siècle / Gustave Dugat. Paris, 1868. - Dl. II, p. 101-106, bibliogr.
- A.J.Wensinck in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek I kol. 1238
- Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland 's-Gravenhage, [1919]-1949 p. 636-637
- De ondergang van Israël en Juda : overwegingen bij een geschrift uit 1824 / B.J.Oosterhoff. - Apeldoornse studies ; no. 16. Kampen, 1981
- Franeker professorenportretten : iconografie van de professoren aan de Academie....te Franeker / door R.E.O. Ekkart. Franeker, 1977 portr p. 447-450
- (Leidsche)Studenten-almanak / Leidsch Studentencorps p. 114, portr.

Overige

23-02-1855
Benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Aanvaardt het ambt van hoogleraar in de Oosterse taal- en letterkunde te Leiden